ศาลจังหวัดหัวหิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหัวหินให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ Hua Hin Provincial Court - Tel. 032 652 625-30, Fax: 032 652 620 -1, EMAIL: hhc@coj.go.th

ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 12 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ