ศาลจังหวัดหัวหิน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหัวหินให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ Hua Hin Provincial Court - Tel. 032 652 625-30, Fax: 032 652 620 -1, EMAIL: hhc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 43
ผบ.1754/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1755/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1756/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1757/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1876/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2195/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.970/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.434/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.750/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1898/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1957/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.254/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.54/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.836/60
พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ปภ.5/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1704/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1705/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1706/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1707/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1708/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1709/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1710/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1721/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1722/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1723/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1724/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1725/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1726/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1727/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1728/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1729/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1747/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1752/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1753/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1914/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.587/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.858/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.975/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.343/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.374/60
พิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.393/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.414/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.724/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)