หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหัวหิน Hua Hin Provincial Court - Tel. 032 652 625-30, Fax: 032 652 620 -1
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
อ.898/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.562/58
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.246/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.745/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.112/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.212/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1076/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1078/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1611/58
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1903/57
นัดพร้อมและนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2295/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.303/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.73/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.735/59
พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.446/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.448/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.118/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.127/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.17/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.291/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.326/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.327/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.328/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.337/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.493/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.719/58
ฟังคำวินิจฉัยประธานศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.719/58
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.93/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.773/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.992/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)