ศาลจังหวัดหัวหิน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหัวหินให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ Hua Hin Provincial Court - Tel. 032 652 625-30, Fax: 032 652 620 -1, EMAIL: hhc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน
  1. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. เรื่อง การรับสมัครทนายความเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดหัวหินประจำปี พ.ศ.2561-2562
  3. การให้บริการโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
  4. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile banking)
  5. รับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพประจำศาลจังหวัดหัวหิน
  6. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชและสำเนาทะเบียบ้านในการติดต่อราชการศาลจังหวัดหัวหิน พ.ศ.2561
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ผบ.1003/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1004/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1005/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1006/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1011/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1030/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.1031/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.1032/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.1048/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.1049/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.2009/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.203/61
ไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.886/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.887/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.888/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.889/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.936/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.320/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.321/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.338/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.94/60
พร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1035/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.1211/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 13.30 น.
อ.138/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1558/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1917/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.722/60
พร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.