หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดหัวหิน
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน 
คู่มือการติดต่อราชการ  
การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน  
สถิติการไกล่เกลี่ย  
ตรวจสอบผลหมาย 
ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ ปปง.   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 24 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตัั้งเป็นผู้ประนีประนอม   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 152 )
คำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๔๐๗/๒๕๕๗ นายวันชัยหรือเกมส์ แสงขาว ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 131 )
โครงการจัดทำบัญชีเอกสารที่คู่ความต้องนำมายื่นในคดีจัดการมรดก   8 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 158 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 184 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน อาคารฯ   4 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 94 )
แผนที่การเดินทางมาศาลจังหวัดหัวหิน   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 918 )
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of agreement) โครงการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Web Conferฯ   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 128 )
ระเบียบศาลจังหวัดหัวหินว่าด้วยการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ พ.ศ.๒๕๕๖   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 131 )
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   26 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 313 )
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   24 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 197 )
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 270 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน กำหนดอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   3 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 1160 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถศาลจังหวัดหัวหิน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 241 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง ให้เช่าโรงอาหารศาลจังหวัดหัวหิน   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 312 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 348 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดหัวหินร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
  :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
  :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
  :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานพิธี
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการเผยแพร่ความรู้การสมานฉันท์และสันติวิธีแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำ ครั้งที่ ๒
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการเผยแพร่ความรู้การสมานฉันท์และสันติวิธีแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำ ครั้งที่ ๒
  :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการประชุม
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการประชุม "แนวทางการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด"
  :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)