หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดหัวหิน
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน 
คู่มือการติดต่อราชการ  
การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน  
สถิติการไกล่เกลี่ย  
ตรวจสอบผลหมาย 
ผู้ดูแลระบบ 

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ ปปง.   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 50 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตัั้งเป็นผู้ประนีประนอม   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 233 )
คำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๔๐๗/๒๕๕๗ นายวันชัยหรือเกมส์ แสงขาว ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 161 )
โครงการจัดทำบัญชีเอกสารที่คู่ความต้องนำมายื่นในคดีจัดการมรดก   8 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 230 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 192 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน อาคารฯ   4 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 95 )
แผนที่การเดินทางมาศาลจังหวัดหัวหิน   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 946 )
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of agreement) โครงการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Web Conferฯ   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 130 )
ระเบียบศาลจังหวัดหัวหินว่าด้วยการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ พ.ศ.๒๕๕๖   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 131 )
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   26 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 313 )
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   24 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 202 )
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 271 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน กำหนดอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   3 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 1194 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถศาลจังหวัดหัวหิน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 243 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง ให้เช่าโรงอาหารศาลจังหวัดหัวหิน   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 314 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 356 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดหัวหินร่วมโครงการ
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วม
ศาลจังหวัดหัวหินร่วม "งานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมใจถวายพระพรชัยมงคล" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ.ภาค ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
  :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)