ศาลจังหวัดหัวหิน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดหัวหินให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ Hua Hin Provincial Court - Tel. 032 652 625-30, Fax: 032 652 620 -1, EMAIL: hhc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ผบ.137/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.138/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.139/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.140/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.141/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.186/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
ผบ.2354/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.43/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.44/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.45/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.46/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.47/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.48/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.51/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.529/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการตรวจพิสูจน์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.54/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.582/60
ฟังคำสั่งนัดพร้อมชี้สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.85/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
อ.1084/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ.1095/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1643/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ.271/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.368/61
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ์ เวลา 10
อ.369/61
คุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ คุ้มครองสิทธิ์ เวลา 9.00 น.
อ.451/61
รับฟ้อง-สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.452/61
รับฟ้อง-สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.453/61
รับฟ้อง-สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.454/61
รับฟ้อง-สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.455/61
รับฟ้อง-สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.746/60
สืบพยานโจทก์ร่วมและพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.