หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดหัวหิน
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน 
คู่มือการติดต่อราชการ  
การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน  
สถิติการไกล่เกลี่ย  
ตรวจสอบผลหมาย/คำสั่ง 
ผู้ดูแลระบบ 

ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวศาลจังหวัดหัวหิน   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 27 )
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามประกาศ ปปง.   28 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 94 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตัั้งเป็นผู้ประนีประนอม   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 320 )
คำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๔๐๗/๒๕๕๗ นายวันชัยหรือเกมส์ แสงขาว ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 208 )
โครงการจัดทำบัญชีเอกสารที่คู่ความต้องนำมายื่นในคดีจัดการมรดก   8 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 389 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 218 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 40 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน อาคารฯ   4 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 102 )
แผนที่การเดินทางมาศาลจังหวัดหัวหิน   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 993 )
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of agreement) โครงการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Web Conferฯ   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 138 )
ระเบียบศาลจังหวัดหัวหินว่าด้วยการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ พ.ศ.๒๕๕๖   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 145 )
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   26 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 327 )
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   24 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 213 )
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 277 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน กำหนดอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   3 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 1255 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถศาลจังหวัดหัวหิน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 247 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง ให้เช่าโรงอาหารศาลจังหวัดหัวหิน   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 324 )
ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องทำงานฯ   20 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 18 )
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำศาลจังหวัดหัวหิน   9 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 13 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 369 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดหัวหินต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ
ศาลจังหวัดหัวหินต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 123 )
ศาลจังหวัดหัวหินเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดหัวหินเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 122 )
ศาลจังหวัดหัวหินขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดหัวหินขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสข้าราชการศาลยุติธรรมย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 24 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาส
ศาลจังหวัดหัวหินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาส "๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม"
  :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ศาลจังหวัดหัวหินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล "๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม"
  :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)