หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดหัวหิน
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน 
คู่มือการติดต่อราชการ  
การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน  
สถิติการไกล่เกลี่ย  
ตรวจสอบผลหมาย 
ผู้ดูแลระบบ 

คำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๔๐๗/๒๕๕๗ นายวันชัยหรือเกมส์ แสงขาว ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 59 )
โครงการจัดทำบัญชีเอกสารที่คู่ความต้องนำมายื่นในคดีจัดการมรดก   8 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 99 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 151 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน อาคารฯ   4 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 92 )
แผนที่การเดินทางมาศาลจังหวัดหัวหิน   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 896 )
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of agreement) โครงการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Web Conferฯ   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 121 )
ระเบียบศาลจังหวัดหัวหินว่าด้วยการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ พ.ศ.๒๕๕๖   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 105 )
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   26 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 304 )
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   24 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 196 )
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 268 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน กำหนดอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   3 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 1124 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถศาลจังหวัดหัวหิน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 239 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง ให้เช่าโรงอาหารศาลจังหวัดหัวหิน   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 305 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 343 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดหัวหินร่วมกิจกรรม
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมกิจกรรม "๙๘๗ ปลูกราชพฤกษ์เทิดไท้องค์ราชันย์"
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดหัวหินเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดหัวหินเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐ รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การประดิษฐาน หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐ รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การประดิษฐาน หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่
  :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 122 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)