หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดหัวหิน
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน 
คู่มือการติดต่อราชการ  
การขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว)  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกัน  
สถิติการไกล่เกลี่ย  
ตรวจสอบผลหมาย 
ผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ศาลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตัั้งเป็นผู้ประนีประนอม   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 110 )
คำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๔๐๗/๒๕๕๗ นายวันชัยหรือเกมส์ แสงขาว ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 125 )
โครงการจัดทำบัญชีเอกสารที่คู่ความต้องนำมายื่นในคดีจัดการมรดก   8 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 153 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล   26 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 184 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 34 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหัวหิน อาคารฯ   4 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 94 )
แผนที่การเดินทางมาศาลจังหวัดหัวหิน   30 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 912 )
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of agreement) โครงการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Web Conferฯ   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 127 )
ระเบียบศาลจังหวัดหัวหินว่าด้วยการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ พ.ศ.๒๕๕๖   9 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 131 )
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   26 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 310 )
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   24 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 197 )
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหัวหิน   4 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 270 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน กำหนดอัตราค่าส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   3 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 1150 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถศาลจังหวัดหัวหิน   27 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 239 )
ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง ให้เช่าโรงอาหารศาลจังหวัดหัวหิน   8 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 312 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   30 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 348 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานพิธี
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานพิธี "วันปิยะมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการเผยแพร่ความรู้การสมานฉันท์และสันติวิธีแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำ ครั้งที่ ๒
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการเผยแพร่ความรู้การสมานฉันท์และสันติวิธีแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในเรือนจำ ครั้งที่ ๒
  :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการประชุม
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการประชุม "แนวทางการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด"
  :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการ
ศาลจังหวัดหัวหินจัดโครงการ "ทดสอบทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงาน"
  :: วันที่ 3 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 118 )
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานวันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ครบรอบปีที่ ๗๗
ศาลจังหวัดหัวหินร่วมงานวันสถาปนาเทศบาลเมืองหัวหิน ครบรอบปีที่ ๗๗
  :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)