หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 81
อ.1773/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2299/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1931/57
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.436/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.522/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.731/59
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5
ขบ.4/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ฉ.2/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.142/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.334/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.345/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.346/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.348/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.363/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.473/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.474/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.506/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.533/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.542/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.546/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.547/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.548/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.597/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.642/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.671/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.672/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.69/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.146/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.196/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.203/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.530/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1139/58
พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.208/59
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.293/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.324/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.368/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.455/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.457/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.458/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.464/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.518/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.543/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.579/59
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.597/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.653/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.658/59
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.692/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.718/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.733/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.734/59
นัดสมานฉันท์/นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.78/59
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.812/59
รับฟ้อง-สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.145/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1535/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1928/58
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.493/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.536/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.537/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.583/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.93/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.127/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.131/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.132/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.17/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/กำหนดนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.188/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.201/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.202/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.204/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.206/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.210/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.217/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.218/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.219/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.51/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.673/58
สืบโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.7/59
ชี้/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.709/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.91/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.92/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.93/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.238/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)